Børge Ziegler
Børge Ziegler nåede aldrig at få debut på HIFs førstehold. Han fik dog et par sommerpokalkampe i juli 1943, som ikke er officielle kampe. Han blev likvideret d. 5. Januar 1945. Fra jubilæumsarbogen 1950 står følgende: In memoriam Børge Ziegler, denne friske, frejdige unge Mand, faldt under Krigens haarde aar for de modbydelige, nazistiske Medløberes Kugler d. 5. Jan. 1945. Børge deltog ikke noget illegalt Arbejde, men alligevel var han som saa mange andre ufatteligt kommet paa Gestapos Dødsliste, et udpræget Clearingsmord. Kun 5 Aar havde Børge været Medlem af H.I.F., men ikke desto mindre var Venskabet mellem ham og alle H.I.F.'ere blevet varmt og stort. Hans Hjem stod aabent for alle, og hans Hjælpsomhed var stor. Børge spillede som oftest paa Sekundaholdene i Fodbold og naaede kun et Par enkelte Kampe paa 1. Holdet. Kammeraterne i H.I.F. - og det var mange - udsatte en Mindepokal, som skal vandre evigt. Den uddeles hvert Halvaar til den, der i Lighed med Børge gør en Indsats for H.I.F. - enten i det sportslige eller i det rent foreningsmæssige. Et Billede af Børge pryder Væggen i vort Klubhus, og under Billedet har een af hans Kammerater smukt signeret følgende digt: Tiden blandt os var kun kort, thi onde Kræfter rev dig bort; saa bitter blev da denne Dag, da Livet du gav for Danmarks Sag; men Mindet om dig vi aldrig forgaa, iblandt Kammerater din Aand vil bestaa!. Ære være hans Minde! Billedet hænger i dag i Hvidovre Fanklubs Museum under tribunen.

Kalender

10-05-20 Kolding IF Hvidovre IF
15-05-20 Hvidovre IF Skive IK
23-05-20 Næstved Boldklub Hvidovre IF
30-05-20 HB Køge Hvidovre IF
06-06-20 Hvidovre IF Nykøbing FC
09-06-20 Vendsyssel FF Hvidovre IF
14-06-20 Hvidovre IF Viborg FF
21-06-20 Vejle BK Hvidovre IF
24-06-20 Hvidovre IF Fremad Amager
28-06-20 Nykøbing FC Hvidovre IF
Se hele sæsonen